Välkomna till Framtidsverkstaden

Framtidsverkstaden och Lärmilen är en unik kombination av affärsutveckling, utveckling av ny företagskultur och personlig kompetensutveckling.

Det nya greppet ska sporra deltagarna till nya upptäckter och till att bredda och fördjupa sina professionella nätverk.

Cirka 100 nyckelpersoner kommer att delta i Framtidsverkstaden och därefter slussas in i det personliga utvecklingsprogrammet Lärmilen.

Varje medarbetare får en personlig coach under ett helt år. Arbetet sker i gränsöverskridande grupper med konkreta uppdrag inom affärsutveckling, kundfokus och smartare sätt att arbeta.

För att komma in på MMshare sidorna bör du registrera dig. Det kan du göra genom att klicka här